گروه کامپیوتر

رضا غلامرضایی

رضا غلامرضایی (عضو هیات علمی و مدیرگروه)
رشته علمی: مهندسی کامپیوتر
مدرک: کارشناسی ارشد(دانشجوی دکتری)
پست الکترونیک: reza_computing@yahoo.com
سایت شخصی: