گروه کامپیوتر

دکتر پیمان کشاورزیان

پیمان کشاورزیان (عضو هیات علمی )
رشته علمی: کامپیوتر/سخت افزار
مدرک: دکتری
پست الکترونیک: keshavarziaan@gmail.com
 
رزومه علمی و پژوهشی: