گروه کامپیوتر

صفحات مرتبط

  • - مسئولان آموزشی رشته ها

مسئولان آموزشی رشته ها

 

 

نام: حکیمه

نام خانوادگی: تهرانی زاده کرمانی

سمت: رئیس آموزش دانشکده علوم /  مسول رشته های کاردانی و  کارشناسی  کامپیوتر

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی - طبقه سوم

تلفن داخلی: 1355

تلفن مستقیم: 31321355

آدرس پست الکترونیک: hakimeh.tehran@yahoo.com

سوابق اجرایی  و پژوهشی: همکاری با امور فارغ التحصیلان، انجام امور اموزشی در تمام موارد و مقاطع، مجری کنفرانسها و همایشها.......

 

 

نام: سکینه

نام خانوادگی: حمزه نژادی

سمت: مسول رشته های کارشناسی ارشد نرم افزار و معماری سیستم های کامپیوتری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: فقه و حقوق اسلامی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی - طبقه دوم 

تلفن داخلی: 1336

تلفن مستقیم: 31321336

آدرس پست الکترونیک: 

سوابق اجرایی  و پژوهشی: 

 

نام: حبیبه

نام خانوادگی: دانشور

سمت: مسول رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (شبکه و طراحی و تولید نرم افزار) / کارشناسی مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی

محل استقرار دفتر: هیئت علمی

تلفن داخلی: 1355

تلفن مستقیم: 31321355

آدرس پست الکترونیک:  habibedaneshvar@yahoo.com

سوابق اجرایی  و پژوهشی: فعالیت در گروه از سال 76 و آموزش رشته از سال 92